Oceľové konštrukcie a haly

PLAVEBNÉ KOMORY VD Gabčíkovo
AREÁL VODNÝCH ŠPORTOV Čunovo
VÝROBNÁ HALA G + G INTER DESIGN a.s. Čimhová
AUTOSALÓN CITROËN Trenčín
SEIZMICKÉ ZODOLNENIE AE Mochovce
UZATVÁRACÍ SEGMENT VD Kráľová
PLÁVAJÚCE BITVY VD Gabčíkovo
FREEPORT HATĚ u Znojma
ZIMNÝ ŠTADIÓN České Budejovice
TEXTRON Hodonín
PE CHEMOPETROL LitvínovToto je popis druhého ukážkového projektu.