Kontakt 

Obchodné meno : Technomont s.r.o.
Korešpondenčná adresa : Hlavná 102, 951 92 Žikava
   
Prevádzky : Kancelária :
 

  -  AE Mochovce, prevádzkový areál, objekt DOS SA III., č.d.104

  Hala :
    -  Malé Vozokany č.143
   
IČO: 36 539 040
IČ-DPH: SK2020146458
Registrácia : Obchodný register Okres.súdu Nitra
  oddiel: sro, vložka číslo 12241/N
   
   
Mobil : 0905/643237, 0905/643238
   
e-mail : technomont@technomont.sk
   
Nájdete nás  
Napíšte nám