Oprávnenia

TI SR č. 161/4/2009-TZ-O(OU,R,M)-Aa2,a3,a4,b1,b2,Ba1,b1,b2, d1,d2,e1, - oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu : oprava a údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky  (v rozsahu oprávnenia)

TI SR č. 162/4/2009-TZ-V,Z – Aa4,b1,b2,Ba1,b1,b2 – výroba a označovanie vyhradených technických zariadení tlakových (v rozsahu oprávnenia)

TI SR č. 121/4/2009-ZZ-O(OU,R,M)-Aa,Ba,b,i – oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu : oprava a údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky pre žeriavy a zdvíhadlá, zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena (v rozsahu oprávnenia)

TI SR č. 122/4/2009-ZZ-V-Aa,Ba,b,i – výroba technických zariadení zdvíhacích v rozsahu : žeriavy a zdvíhadlá, zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena (v rozsahu oprávnenia)