Opravy vyhradených tlakových zariaderí

CUKROVAR Šurany
BIOTIKA Slovenská Ľupča
PIVOVAR Šariš
BENZINOL Hronský Beňadik
ATOMOVÁ ELEKTRÁREŇ Mochovce
ATOMOVÁ ELEKTRÁREŇ Jaslovské Bohunice
SLOVNAFT Bratislava
DUSLO Šaľa
SMREČINA Banská Bystrica