Oceľové konštrukcie

- haly a budovy

     - skladové

     - výrobné

     - autosalóny

     - rekonštrukcia hál, výmena nosných stĺpov

- stožiare

     - priehradový trojboký telekomunikačný

     - montáž realizujeme aj v horskom teréne pomocou vrtuľníka

     - meteorologický

     - monorúrový

     - zosilnenie stožiarov

- strešné konštrukcie

     - väzníky budov a hál

     - kostolné veže

     - konštrukcie krovu

     - nadstavby obytných domov

     - prestrešenie tribún

     - prístrešky čerpacích staníc pohonných hmôt

     - atiky

- oplechovanie hál a prístreškov

- anténne nosiče, výložníky, káblové lávky
- technologické, obslužné, prístavné plošiny

- kotvenie stožiarov, kotevné rošty

- rebríky prístupové, protipožiarne, s ochrannými košmi

- nájazdové rampy

- vtokové hradidlá vodohospodárskych diel

- potrubné energetické a dopravné mosty, potrubné lávky
- veľkokapacitné zásobníky a silá
- žeriavové dráhy a podvesné drážky demagov

- protihlukové steny

- priemyselné dvere a brány

- oceľové schodiská

     - priemyselné s pororoštami

     - pre kúpaliská a tobogány

     - točité

     - interiérové

- zábradlia a oplotenia