Technologické zariadenia

- dopravných pásov

- filtračných zariadení

- technologické linky automobilového priemyslu

- výrobné linky na lisovanie panelov

- čerpadlové a kompresorové stanice

- priemyselné ventilátory a vzduchové potrubia

- vibračné rošty