Oprava a údržba

- strojnotechnologických zariadení

- kotolne a výmenníkové stanice a potrubné rozvody

- výmenníky - pretrubkovanie rúrkových zväzkov medených a mosadzných trubiek

- poľnohospodárske stroje – výmeny skružených segmentov plášťa miešadiel