Jednoúčelové stroje

- ohýbačka „C“ profilov pre stavebníctvo

- hydraulický stroj pre lisovanie zateplených panelov

- lisovacie stoly pre lepené izolačné panely