Demontážne práce, špeciálne montážne a opravárenské práce

podľa osobitých požiadaviek objednávateľa


- rozvody pitnej vody, predizolované potrubia s vnútornou cementovou výstelkou do DN 800

- rozvody oleja a vzduchu a požiarnej vody vo výrobných halách

- vysokotlakové rozvody olejových kalov

- potrubie pre dávkovanie popolčeka

- odvodňovacie liatinové potrubia mostov

- potrubia s čadičovou výstelkou pre rozvody cementu

- segmentové kolená

- rohové hrnce pre potrubnú dopravu sypkých hmôt

- výroba potrubných uložení